כל מה שמעניין במקום אחד

מה זה התבוללות

התבוללות מתייחסת לתהליך שבאמצעותו יחידים או קבוצות מאמצים את הנורמות, הערכים, המנהגים וההתנהגויות התרבותיות של תרבות דומיננטית, לרוב על חשבון הזהות התרבותית שלהם. זה כרוך במיזוג או שילוב הדרגתי של אוכלוסיות מיעוטים או מהגרים בחברה הגדולה יותר, מה שגורם לרוב לאובדן או הפחתה של מסורות תרבותיות שונות.

 

התבוללות יכולה להתרחש ברמות שונות, כולל הטמעה לשונית, דתית, חברתית ותרבותית. הטמעה לשונית מתייחסת לאימוץ השפה השלטת, בעוד שהטמעה דתית כרוכה באימוץ האמונות והמנהגים של הדת השלטת. הטמעה חברתית מתייחסת לשילוב של יחידים או קבוצות במבנים החברתיים, המוסדות והנורמות של התרבות השלטת. הטמעה תרבותית כוללת אימוץ של המנהגים, הלבוש, האוכל וסגנון החיים של התרבות.

 

התבוללות היא תהליך מורכב ורב פנים שיכול להיות מרצון או שלא. התבוללות מרצון עשויה להתרחש כאשר יחידים או קהילות בוחרים לאמץ מרכיבים מהתרבות השלטת ברצון, לרוב כאמצעי להשגת קבלה, הזדמנויות או ניידות חברתית. התבוללות בלתי רצונית, לעומת זאת, יכולה לנבוע מלחצים חברתיים, כלכליים או פוליטיים המאלצים קבוצות מיעוט או שוליים להתאים את ציפיות התרבות השלטת.

 

בעוד שהתבוללות יכולה להביא יתרונות שונים, כמו הגברת אינטגרציה חברתית, הזדמנויות כלכליות וגישה למשאבים שונים, היא יכולה גם לעורר חששות לגבי שימור תרבותי, אובדן זהות ומחיקת מסורות ייחודיות. התבוללות מלווה לרוב באובדן הדרגתי של השפה, המסורות והמורשת התרבותית, מכיוון שיחידים וקהילות נותנים עדיפות להשתלבות בתרבות השלטת.

 

חשוב לציין שהתבוללות היא מושג שנוי במחלוקת, והשפעתה משתנת בהתאם להקשרים תרבותיים, היסטוריים וסוציו-פוליטיים. במקרים מסוימים, אנשים או קהילות עשויים לבחור לשמור על תחושה חזקה של זהות תרבותית ולהתנגד להתבוללות על מנת לשמר את מורשתם ולשמור על נוכחות תרבותית מובהקת בחברה הרחבה. האיזון בין התבוללות לשימור תרבותי הוא דיון מתמשך ועניין של בחירות אישיות וקולקטיביות.

 

כמה נקודות מבט נוספות על התבוללות:

 

  1. תרבות: התבוללות אינה תמיד מחיקה מוחלטת של התרבות המקורית של האדם. זה יכול גם להוביל ליצירת צורות וזהויות תרבותיות חדשות. במקרים מסוימים, אנשים עשויים לעסוק בהתבוללות, תוך מיזוג אלמנטים של התרבות המקורית שלהם עם אלה של התרבות הקודמת. זה יכול לגרום להופעתם של ביטויים תרבותיים ייחודיים, צורות אמנות ופרקטיקות המשקפות דברים שונים. 

 

  1. התבוללות תרבותית לעומת התבוללות מבנית: התבוללות יכולה להיות מושגת בשתי דרכים שונות: הטמעה תרבותית והטמעה מבנית. הטמעה תרבותית מתייחסת לאימוץ שיטות והתנהגויות תרבותיות, כגון שפה או שיטות דתיות. הטמעה מבנית, לעומת זאת, מתמקדת בשילוב של יחידים או קבוצות במבנים החברתיים ובמוסדות של התרבות השלטת, כמו דיור, פרנסה, חינוך ופוליטיקה. גם הטמעה תרבותית וגם מבנית הולכים לרוב יד ביד.

 

  1. כוח: התבוללות קשורה קשר הדוק לדינמיקת כוח ולהשפעה של התרבות על קבוצות שוליים או מיעוט. זה יכול להיות מונע על ידי לחצים חברתיים, כלכליים או פוליטיים שיכולים לגרום לדיכוי או לדחיקה של תרבויות מיעוטים.

למידע נוסף כנסו לאתר >> https://yadleachim.co.il/assimilation/ 

אז מה היה לנו בכתבה: