כל מה שמעניין במקום אחד

תנאי הזכאות לשירות משפטי מהסיוע המשפטי

במקרים רבים, אדם אשר זקוק לעורך דין על מנת לקבל ייעוץ משפטי , מוצא עצמו חסר יכולת לשכור את שירותיו. במקרים אלו, ובהתאם להוראות חוק הסיוע המשפטי, משרד המשפטים מעניק שירות משפטי בנושאים אזרחיים לאלו הזקוקים לסיוע וזכאים לכך.

המאמר שלפניכם, יסייע לכם לדעת האם הנכם זכאים לסיוע משפטי, ומה כולל הסיוע המשפטי .

 

מהם תנאי הזכאות לקבלת סיוע משפטי?

קיימים שלושה תנאים מצטברים בהם נדרש לעמוד על מנת להיחשב זכאים לקבלת סיוע משפטי:

  1. נבחנת תחילה השאלה, האם הבקשה לקבלת סיוע משפטי עוסקת בנושא בו הסיוע המשפטי יכול לתת שירות.
  2. התנאי השני בוחן זכאות כלכלית – המבחן הכלכלי, מונה שני מבחני משנה: הראשון, מבחן ההכנסה והשני, מבחן הרכוש.
  • מבחן ההכנסה – במבחן זה נבחן גובה ההכנסה של מגיש הבקשה ומשפחתו. התנאי הוא שאדם שמשפחתו מונה עד שלוש נפשות, גובה הכנסתם לא יעלה על 67% מהשכר הממוצע במשק. משפחה שמונה 4 נפשות ומעלה, לכל נפש נוספת, ישנה תוספת של 6% לחישוב. חשוב לציין כי בחישוב הכנסת כל בני המשפחה, יש לכלול גם בני זוג ידועים בציבור. זאת ועוד, בענייני משפחה לא נבדקת הכנסת בן/בת הזוג.
  • מבחן הרכוש – יש לוודא כי שווי הרכוש הניתן למימוש והשייך למגיש הבקשה לסיוע משפטי כגון חסכונות, או הרכוש שעבורו ניתן לקבל הלוואה, אינו עולה על מכפלת השכר הממוצע במשק בשלוש. יש לציין, כ מבחן הרכוש אנו חל על דירת מגורים או על רכוש השייך לבן/בת הזוג.
  1. התנאי האחרון, בוחן את הסיכוי המשפטי להצלחת ההליך – במסגרת מבחן זה, בוחנים הן את ההיבט העובדתי ואת ההיבט המשפטי, זאת תוך בחינת הראיות והטענות של הצד השני להליך. גם לתנאי זה קיימים חריגים, שכן אינו חל במקרים בהם מדובר בייצוג בוועדות פסיכיאטריות, ייצוג הורים בהליכי אימוץ ועוד.

חריגים לתנאי הזכאות לקבלת סיוע משפטי

על אף האמור לעיל, קיימים מספר חריגים שבהם חלק מתנאי הזכאות לא יחולו. מבחן הזכאות הכלכלית לא יחול כאשר נושא הבקשה הוא אחד מאלה: כאשר מדובר בעניין ביטוח לאומי, אשפוז בכפייה, ילדים ונוער, ייצוג הורים בהליכי אימוץ וגביית מזונות חו"ל. בנוסף, הזכאות הכלכלית לא נבחנת גם כאשר מבקש הסיוע הינו  הינו ניצול שואה, נפגעי סחר בבני אדם, נפגעי עבירות המתה, נפגעי עבירות מין בהליכים של הגבלת חזרתו של הפוגע לסביבת נפגע העבירה, נפגעי פעולות איבה, משפחות שכולות, סיוע משפטי לחושפי שחיתויות במקום עבודתם ובעניינים רפואיים לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

מה כולל השירות המשפטי מהסיוע המשפטי?

הסיוע המשפטי כולל ייעוץ משפטי בנושאים אזרחיים שונים, הדרכה והכוונה לאופן התנהלות מיטבי בהליכים המשפטיים, ייצוג בבתי המשפט, בתי הדין לעבודה, בתי דין דתיים, לשכות הוצאה לפועל ובמקרים חריגים גם בערכאות מעין שיפוטיות כגון ועדות פסיכיאטריות וכדומה. על כן, ניתן ייצוג גם בהליכים ליישוב סכסוכים בהסכמה.

על כן, הנושאים בהם ניתן הסיוע המשפטי הינם: בענייני תעסוקה, הוצאה לפועל, חדלות פרעון, ענייני משפחה, דיור ומגורים, נושאי הביטוח הלאומי, סיוע משפטי לקטינים, סיוע בנושא האלימות במשפחה, ייצוג משפחות נפגעי עבירות המתה, נפגעי עבירות מין, סחר בבני אדם בהליכים אזרחיים, סיוע בנושאי צרכנות, חוזים, תאונות דרכים, רשלנות רפואית, נושאי לשון הרע והגנת הפרטיות, סיוע הניתן לחיילים ועוד.

 

כיצד ניתן להגיש בקשה לקבלת סיוע משפטי?

ראשית, יש למלא ולהגיש טופס בקשה מקוון לסיוע משפטי. במקרים בהם הסיוע המבוקש הינו בעניין ביטוח לאומי יש לצרף גם מכתב דחייה מביטוח לאומי, וישנה דרישה לחתימה על וויתור סודיות.

לאחר פתיחת התיק, ייתכן המבקש סיוע משפטי יידרש לצרף צילום תעודת זהות, מסמכים המסייעים בבחינת הזכאות הכלכלית כגון אישורים על הכנסות, אישורים על קצבאות ביטוח לאומי, תדפיסי עובר ושב, דף ריכוז יתרות חשבון בנק, ולעיתים מסמכים נוספים שתתבקשו להמציא בהתאם לרשימת המסמכים שתינתן למבקש הסיוע בעת הגשת הבקשה בקבלת הקהל במחוזות או באמצעות שיחה מטעם הסיוע המשפטי. בנוסף, יש לצרף מסמכים משפטיים אחרים אשר בגינם מבוקש הסיוע המשפטי לדוגמא כתב תביעה, כתב הגנה, צו עיקול, הזמנה לדין וכדומה.

למרות הסיוע המשפטי שמוגש מטעם משרד המשפטים, חשוב לדעת כי במידה והגשתם בקשה לסיוע אך התברר שאינכם זכאים, חשוב לדעת כי ישנה אפשרות לפנות לקבלת סיוע משפטי חינמי או סיוע בתשלום סמלי מארגונים שונים.

אז מה היה לנו בכתבה: