כל מה שמעניין במקום אחד

15 תחומי התמחות של עורך דין לענייני משפחה

במה מתמחה עורך דין לענייני משפחה?

1.צוואה

צוואה היא מסמך שבו אדם קובע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו. ההחלטה האם לערוך צוואה כן או לא, היא שלו בלבד. הצוואה היא מסמך בעל תוקף משפטי שתכליתו הוצאה לפועל של רצון המצווה בדבר חלוקת נכסיו לאחר מותו.

לכל גבר או אישה עומדת הזכות לכתוב צואה בהתאם לרצונם, וכל אחד יכול לכתוב את הצוואה, בעצמו, ללא תשלום.

עריכת צוואה מעניקה ביטחון לגביי מה שיעשה עם רכושו לאחר מותו.

כדאי לשים לב: כל עוד האדם נמצא בחיים הוא יכול לשנות את צוואתו.

 

2.צו קיום צוואה

כאשר מנוח השאיר צוואה, יש לקיים את הצוואה לצורך קבלת הירושה. צו הירושה הוא הוראה שיפוטית של רשם הירושה, בית המשפט, או בית הדין הרבני הקובע כי הצוואה או חלק ממנה מקבלת תוקף. על מנת לקבל צו המורה על אישור הצוואה, יש צורך להגיש לרשם הירושה או לבית הדין הרבני בקשה לצו המאשר את הצוואה ונותן לה תוקף מחייב.

3.חלוקת עיזבון

עיזבון הינו כלל הזכויות, הנכסים והחובות אשר הצטברו לאדם פלוני בימי חייו, נכון למועד פטירתו. חוק הירושה קובע, כי במסגרת מסת נכסי העיזבון לא נכללות הזכויות המגיעות לאותו מנוח על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקרן פנסיה או בקופת תגמולים. נכסי העיזבון ניתנים למימוש לא בטרם שיינתן צו ירושה או צו קיום צוואה לעיזבון המוריש. זכויות המגיעות על פי פוליסת ביטוח, קופת תגמולים או קרן פנסיה, לעומת זאת, ניתנות למימוש על פי הפרוצדורה הקיימת אצל הגוף שבו מנוהלות הזכויות.

4.קביעת זמני שהות לזוגות שמבקשים להתגרש

הסדרי השהות הם בעצם ימים שנקבע שבהם הילדים יבלו עם ההורה שאינו משמורן. כאשר לא מדובר במשמורת משותפת (בה למעשה שני ההורים הם משמורנים), הילדים חיים אצל הורה אחד הוא ההורה המשמורן, ומנהלים קשר רציף עם ההורה השני בשעות הסדרי השהות.

5.מניעה של אלימות במשפחה

האלימות במשפחה מופיעה באופנים רבים, בזמנים שונים וברמות שונות של עוצמה. היא קיימת בכל רובדי החברה ובכל המגזרים. השכלה, מעמד כלכלי- חברתי או השתייכות דתית לא מהווים הגנה מפניה.

האלימות לא חייבת להופיע יום יום, לעיתים היא תשנה צורה או תופיע ביותר מצורה אחת, אך תמיד תהיה דינמיקה זהה: לפגוע על מנת להחליש, על מנת לשלוט.

בתור עורך דין לענייני משפחה, אני נפגש לצערי כמעט בכל שבוע בנושא כזה או אחר הקשור לאלימות במשפחה. בתי המשפט בצפון מלאים בדיונים במתלוננים או מתלונות על בני משפחה שעשו להם עוול רגשי, פיסי או כלכלי.

בתור עורך דין לענייני משפחה, אני נפגש לצערי כמעט בכל שבוע בנושא כזה או אחר הקשור לאלימות במשפחה. בתי המשפט בצפון מלאים בדיונים במתלוננים או מתלונות על בני משפחה שעשו להם עוול רגשי, פיסי או כלכלי.

6.ניסוח הסכמים של ידועים בציבור

ידועים בציבור הם בני זוג שאינם נשואים כדת ודין, אך יש ביניהם מערכת יחסים זוגית בדומה לבני זוג נשואים ונחשבים מבחינה משפטית כזוג בעל זכויות שונות. הגדרת בני זוג כידועים בציבור מאפשרת לבני זוג שאינם מעוניינים או יכולים להינשא על פי חוקי המדינה, לקבל את אותן הזכויות וחובות של זוגות נשואים.

חשוב לדעת: זוגות שנישאו בנישואין אזרחיים ונרשמו בארץ הם נשואים לכל דבר ואינם במעמד של ידועים בציבור. 

7.נתינת אישור לייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי אשר מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס. ייפוי הכוח המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע מי יטפל בענייניו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו. מיופה כוח, יהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעינינו בעצמו, ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס לעניינים רפואיים, אישיים או רכושיים – או רק לחלקם. הוא יכול לכלול גם "הנחיות מקדימות", בהן יבהיר איך הוא מבקש ממיופה הכוח לפעול בעתיד.

8.בקשה ליישוב סכסוך

על פי אתר כל זכות:

  • בני משפחה שנתגלע ביניהם סכסוך בנושאים שיפורטו, לא יכולים להגיש תביעה לערכאה משפטית לפני שהגישו בקשה לישוב סכסוך.
  • הליך יישוב הסכסוך נועד למנוע פנייה מיותרת לבתי המשפט ולסייע לצדדים לסיים את הסכסוך בדרכי שלום ובהסכמה.
  • עם הגשת הבקשה חלה תקופה של עיכוב הליכים במהלכה הצדדים לא יכולים לפנות לערכאות משפטיות, למעט בעניינים דחופים.
  • אם הליך יישוב הסכסוך לא צלח, לצד שהגיש את הבקשה שמורה הזכות להגיש ראשון את תביעתו לערכאה לבחירתו, בתוך פרק זמן מוגדר. אם לא הוגשה תביעה בפרק זמן זה, יכול הצד השני להגיש תביעה לערכאה לבחירתו.
  • ההליך ביחידות הסיוע אינו כרוך בתשלום.
  • הצדדים יכולים להיות מיוצגים על ידי עורכי דין בהליך ביחידת הסיוע, החל מהפגישה השנייה.
  • מי שזכאי לסיוע משפטי בתחום משפחה ומעמד אישי מטעם האגף לסיוע משפטי, יכול לקבל ייעוץ וליווי מטעם משרד המשפטים, וכן השתתפות בחלקו בשכר הטרחה של המגשר, במקרה שהצדדים בוחרים לפתור את הסכסוך באמצעות הליך גישור.

9.מזונות ילדים בגירושין

במדינת ישראל החובה במזונות עבור ילד יהודי עד גיל 6 מוטלת על האב בלבד. מאחר וחלק מהילדים חיים בשני בתי שני ההורים, נוצר מצב מסובך בו עבור ילדים עד גיל 6 האב נדרש לשלם פעמיים עבור כלכלת ילדיו. בפעם הראשונה זהו הסכום החודשי שמועבר לידי האם עבור מחיית הילדים, ובמקביל הוא משלם את מלוא הוצאות הילדים כשהם שוהים איתו ובביתו.

10.מזונות אישה – זוגות שנפרדים

מזונות אישה הם סכום כספי שמחויב בעלה לשעבר לשלם לה במטרה לאפשר לה להמשיך לקיים רמת חיים זהה לזאת שניהלה במהלך חייה המשותפים עם בעלה. כל עוד בני הזוג טרם התגרשו, ואף אם מצויים השניים בעיצומו של תהליך הגירושין, מחויב הבעל לשלם לה את דמי המזונות עד מועד קבלת הגט. הבעל מחויב לשלם מזונות אישה עד לסיומם של הליכי הגירושין. עם מתן פסק דין המחייב את האישה לגט, פטור הבעל מתשלום דמי מזונות אישה לפי חוק.

11.ניסוח הסכם ממון

סכם ממון הינו מסמך חוקי הנעשה על ידי בני הזוג המעוניינים להסדיר בצורה רשמית את ענייני הממון שביניהם. בהסכם הממון יופיע פירוט של כל רכוש כזה או אחר של אחד מבני הזוג. בנוסף יפורט בהסכם, רכושו הפרטי והאישי של אחד מבני הזוג בנפרד, בכדי למנוע לבטים והפתעות במידה של פרידה. הסכם זה אינו מוגבל לזוגות נשואים בלבד, ונהוג לעשותו גם בקרב אלו החיים בזוגיות ללא נישואים, מקימים משפחה וחולקים את חייהם גם ללא קיום הליך הנישואים הפורמאלי ברבנות. מטרתו העיקרית של הסכם הממון הינה הסדרה מראש כל כל ענייני הרכוש במידה ובני הזוג יגיעו למצב בו הם מחליטים "לפרק את החבילה".

12.חלוקת משמורות – בין הורים מתגרשים

איזה סוגי משמורות קיימים?

א.משמורת מפוצלת – כשילדי משפחה אחת מפוצלים בין שני ההורים וכל אחד מההורים מגדל חלק מהילדים. 

ב.משמורת משותפת – המשמורות על הילדים מתחלקות באופן שווה בין שני ההורים.

ג.משמורת יחידנית – הילדים חיים בביתו של אחד ההורים בלבד, והורה זה משמש כמגדל והמטפל העיקרי בילדים. ההורה השני לרוב זוכה להסדרי שהות שבו מוגדר ימי ושעות הביקורים של הילדים אצל ההורה השני.

כמו נושאים רבים שנידונים בעת הליך הגירושין, גם לחלוקת המשמורות אין כללים ברורים לפיהם נכון או לא נכון לחלק את המשמורות.

13.הגשה של תביעת גט

גט היא מילה עתיקת יומין שמקורה במשנה ובתלמוד. הגט הינו השטר בו משתמש בעל יהודי בכדי לגרש "מעליו" את אשתו. מדינת ישראל נתנה את הסמכות המוחלטת והעליונה בענייני נישואים וגירושין של בני זוג יהודים לבית הדין הרבני, ולכן הדרך היחידה להתגרש בצורה פורמאלית היא בבית הדין הרבני. 

14.חלוקת הרכוש המשותף בין בני זוג המתגרשים

הרכוש המשותף כולל בין היתר את הבית, המכוניות, החסכונות המשותפים וגם נכסים שאינם מוחשיים כגון קופת גמל, קרן השתלמות, פיצויי פיטורין, ביטוח מנהלים ופנסיות שונות. בנוסף, חברה או עסק של אחד מבני הזוג נחשבים אף הם כרכוש משותף, וכך גם מוניטין שלרוב נתבע בנפרד.

15.ניסוח הסכם גירושין בהסכמה

כאשר חיי הנישואין של בני זוג עולים על שרטון ומגיעים אל סיומם, הדבר הנכון ביותר שאפשר לעשות הוא לנסות להגיע להסכמה רחבה ככל האפשר בין שני בני הזוג העומדים להיפרד. הסכם גירושין הוא הביטוי האולטימטיבי להסכמה שכזאת והוא מאפשר לבני הזוג לסיים את חיי הנישואין שלהם בצורה מכובדת. במידה רבה, חתימה על ההסכם חוסכת הוצאות כספיות עצומות, הרבה זמן והרבה עוגמת נפש, שכל אחד מבני הזוג עלול לחוות תוך כדי התהליך וגם בסופו.

הסכם גירושין הוא מסמך מחייב, חוזה, שמנוסח בין שני בני הזוג בעת הגירושין. ההסכם בא להסדיר את החלוקה וההסכמות בין בני הזוג בכל תחומי החיים

שלכם,

אמיר בר-לב

עורך דין לענייני משפחה בחיפה

 

אז מה היה לנו בכתבה: